Regulamin

1 Pytania dotyczące projektów prosimy kierować na adres mailowy kontakt@niebkodesign.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej w zakładce KONTAKT.
2 Projekty przedstawione na stronie niebkodesign.pl służą jedynie jako wersje poglądowe i podlegają personalizacji zgodnie z sugestiami Zamawiającego.
3 Ceny ustalane są indywidualnie na podstawie cen przedstawionych w cenniku zawartym na stronie internetowej niebkodesign.pl w zakładce CENNIK.
4 Projekty widziane na ekranie monitora mogą różnić się kolorystycznie od tych wydrukowanych, dlatego też w przypadku wątpliwości zalecamy wydruk próbny wysyłany do Zamawiającego
(opcja dodatkowo płatna).
5 Do ceny każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki kurierskiej w wysokości 20zł.
6 Czas doręczenia przesyłki na terenie Polski od momentu jej nadania wynosi 1-3 dni.
7 Przekierowanie do działu druku następuje po ostatecznym zaakceptowaniu projektu i zaksięgowaniu pełnej kwoty wartości zlecenia.
8 Termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych od momentu akceptacji projektu oraz regulaminu.
9 W przypadku wystąpienia wad Zamawiający może żądać ich usunięcia lub:
- od umowy odstąpić, jeżeli nie dokonano naprawy dzieła;
- nie przyjąć naprawionego po terminie dzieła i od umowy odstąpić.
10 W przypadku wykrycia błędów po akceptacji plików gotowych do druku oraz procesu druku Klient ponosi koszt 85% ponownego druku.
11 Reklamacji nie podlegają produkty wadliwe, których wada powstała w wyniku błędu Klienta (np. błędny tekst lub błędne imię i nazwisko gościa).
12 Reklamacje rozpatrywane będą w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od czasu otrzymania wadliwego produktu wraz z rachunkiem potwierdzającym zakup towaru/usług lub innym dokumentem potwierdzającym zakup (np. potwierdzenie przelewów) z oświadczeniem o zagubieniu rachunku wraz z oświadczeniem dokonania zakupu.
13 W przypadku uznania reklamacji poprawiony towar zostanie wysłany w ciągu 10 dni roboczych.
14 Niebkodesign zastrzega sobie możliwość publikacji projektów na prowadzonych portalach społecznościowych oraz stronie internetowej niebkodesign.pl
(bez możliwości identyfikacji danych osobowych).
15 Dane osobowe przetwarzane poprzez formularz kontaktowy potrzebne są jedynie do złożenia zapytania. Dalsza korespondencja odbywa się mailowo
lub za pomocą serwisu społecznościowego-Facebook.
16 Podejmując współpracę Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz jego całkowitą akceptacją.
17 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.